Revízna komisia

 1. Zasadnutie Revíznej komisie OZPP 20.3.2019

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Kontrola účtovných dokladov za II. polrok 2018
 4. Správa o čerpaní rozpočtu OZPP za rok 2018
 5. Informácia o čerpaní rozpočtu VII. zjazdu OZPP
 6. Stav členskej základne k 28.2.2019
 7. Návrh rozpočtu na rok 2019
 8. Rôzne
 9. Záver

 

 

12. zasadnutie Revíznej komisie OZPP  22. 11.  2018

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Kontrola účtovných dokladov za I. polrok 2018
 4. Správa o čerpaní rozpočtu OZPP za I. polrok 2018
 5. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.9.2018
 6. Stav členskej základne k 30.9.2018
 7. Správa RK na VII. zjazd OZPP
 8. Rôzne
 9. Záver

 

 

11. zasadnutie Revíznej komisie OZPP  19. 3.  2018

Program:     

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Kontrola účtovných dokladov
 4. Správa o čerpaní rozpočtu OZPP za rok 2017 
 5. Návrh rozpočtu OZPP na rok 2018
 6. Rozpočet VII. zjazdu OZPP
 7. Informácia o stave členskej základni
 8. Záver
 
 

10. zasadnutie Revíznej komisie OZPP 23. – 24. 11.  2017

Program:     

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Kontrola účtovných dokladov
 4. Správa o čerpaní rozpočtu OZPP za I. polrok 2017 a informácia o čerpaní rozpočtu k 30.9.2017
 5. Návrh rozpočtu OZPP na rok 2018
 6. Informácia o stave členskej základni
 7. Záver
 
 

9. zasadnutie Revíznej komisie OZPP dňa  21. 3. 2017  

Program:   

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Kontrola účtovných dokladov za II. polrok 2016
 4. Správa o čerpaní rozpočtu OZPP za rok 2016
 5. Návrh rozpočtu OZPP na rok 2017
 6. Rôzne
 7. Záver

 

8. zasadnutie Revíznej komisie 24. - 25. 11. 2016

Program: 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Kontrola účtovných dokladov
 4. Správa o čerpaní rozpočtu OZPP za I. polrok 2016 a informácia o čerpaní rozpočtu k 30.9.2016
 5. Návrh rozpočtu OZPP na rok 2017
 6. Kontroly odvodov členských príspevkov
 7. Záver
 
 

 7. zasadnutie Revíznej komisie OZPP dňa 23. 3. 2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Kontrola účtovných dokladov za II. polrok 2015
 4. Správa o čerpaní rozpočtu OZPP za rok 2015
 5. Návrh rozpočtu OZPP na rok 2016
 6. Návrh plánu kontrol odvodu členských príspevkov na rok 2016
 7. Záver

 

6. zasadnutie Revíznej komisie OZPP v dňoch 26. – 27. 11.  2015

Program:     

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu OZPP k 30. 9. 2015
 4. Predbežný návrh rozpočtu OZPP na rok 2016
 5. Kontrola odvodu členských príspevkov zo Základných organizácií na OZPP
 6. Záver

5. Zasadnutie Revíznej komisie OZPP 22.  9.  2015 

Program:     

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Kontrola účtovných dokladov
 4. Správa o čerpaní rozpočtu OZPP za I. polrok 2015
 5. Delegovanie na kontroly do ZO
 6. Informácia o stave členskej základni a vízia OZPP na roky 2016 - 2020
 7. Záver
 
 

4. zasadnutie Revíznej komisie OZPP dňa 18.  3.  2015

Program:     

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Kontrola účtovných dokladov
 4. Správa o čerpaní rozpočtu OZPP za rok 2014
 5. Návrh rozpočtu OZPP na rok 2015
 6. Záver

 

 

3. zasadnutie Revíznej komisie OZPP dňa 26. 11.  2014 

 

Program:     

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu OZPP k 30. 9. 2014
 4. Predbežný návrh rozpočtu OZPP na rok 2015
 5. Kontrola odvodu členských príspevkov zo ZO na OZPP
 6. Záver

 

 
 
 

2. zasadnutie Revíznej komisie OZPP dňa 11.  9.  2014 v Žiline.

Program:     

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Kontrola účtovných dokladov za I. polrok 2014
 4. Správa o čerpaní rozpočtu OZPP za I. polrok 2014 
 5. Informácia o stave členskej základne a platení členských príspevkov
 6. Kontrola odvodu členských príspevkov za roky 2012 a 2013 vo vybraných ZO
 7. Záver

 

 

1. zasadnutie Revíznej komisie OZPP dňa 20. 3. 2014  Bratislava

Program:     

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Kontrola účtovných dokladov
 4. Správa o čerpaní rozpočtu OZPP za rok 2013
 5. Správa o čerpaní rozpočtu VI. zjazdu OZPP
 6. Rozpočet OZPP na rok 2014
 7. Smernica poskytovania výhod
 8. Rôzne    
 9. Záver

 

15. zasadnutie Revíznej komisie OZPP dňa 14. 11.  2013

 

Program:     

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesení

 3. Správa RK na VI. zjazd OZPP

 4. Rôzne    

 5. Záver

 

 

14. zasadnutie Revíznej komisie OZPP dňa. 18  9. 2013

 

Program:     

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesení

 3. Kontrola účtovných dokladov

 4. Správa o čerpaní rozpočtu OZPP za I. polrok 2013

 5. Správa o činnosti RK OZPP 2009 – 2013 na konferencie

 6. Návrh správy na VI. Zjazd OZPP

 7. Rôzne    

 8. Záver

 

 

 13. zasadnutie RK  OZPP dňa 18  3. 2013 v Bratislave

 

Program:

 

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesení

 3. Kontrola účtovných dokladov

 4. Správa o čerpaní rozpočtu OZPP za rok 2012

 5. Návrh rozpočtu OZPP na rok 2013

 6. Návrh rozpočtu VI. Zjazdu OZPP

 7. Rôzne     

 8. Záver

 

 

    12. zasadnutie RK OZPP v dňoch 22. – 23. 11. 2012 v Trenčianskych Tepliciach

Program:

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesení

 3. Kontrola účtovných dokladov

 4. Informácia o čerpaní rozpočtu OZPP k 30. 9. 2012

 5. Návrh rozpočtu OZPP na rok 2013

 6. Kontrola odvodu členských príspevkov za rok 2011

 7. Rôzne    

 8. Záver

 

 

 11. zasadnutie Revíznej komisie OZPP dňa 13. septembra  2012 v Žiline

Program:     

1.    Otvorenie

2.    Kontrola uznesení

3.    Kontrola účtovných dokladov

4.    Správa o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2012

5.    Delegovanie do ZO na kontrolu odvodu členských príspevkov

6.    Rôzne

7.    Záver