Republikový výbor

 

10. zasadnutie Republikového výboru OZ PP 29. novembra 2018                                                                                                                                 

Program :

  1. Otvorenie

  2. Kontrola uznesení

  3. Správa o čerpaní  rozpočtu OZPP za I. polrok 2018, stanovisko RK, informácia o 

      čerpaní rozpočtu k 30.9.2018     

  4. Organizačne zabezpečenie konania VII. zjazdu  OZPP

  5. Rôzne

  6. Záver

 

9. zasadnutie Republikového výboru OZPP 22. 3. 2018

Program:      1. Otvorenie

                     2. Kontrola uznesení

                     3. Aktuálne informácie z rezortu pôdohospodárstva, KOZ SR, JMF

                     4. Príprava VII. zjazdu OZPP

                     5. Správa o čerpaní rozpočtu OZPP za rok 2017 , stanovisko RK OZPP

                     6. Návrh rozpočtu  OZPP na rok 2018 a VII zjazdu, stanovisko RK OZPP

                     7. Správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP vykonanej za rok 2017

                     8. Rôzne             

 

 

8. zasadnutie Republikového výboru OZPP 30. 11 - 1. 12. 2017

Program :

  1. Otvorenie

  2. Kontrola uznesení

  3. Správa o plnení programových cieľov a úloh OZPP   v čítane aktuálnych    

      informácií z rezortu pôdohospodárstva SR

  4. Informácia z rokovania  KOZ SR, HSR a JMF SR         

  5. Správa o čerpaní  rozpočtu OZPP  za I. polrok 2017, stanovisko RK OZPP, 

      informatívna správa o čerpaní rozpočtu OZPP k 30.9.2017

  6. Organizačne zabezpečenie konania VII. zjazdu OZPP  

  7. Návrh rozpočtu  OZPP na rok 2018 a VII. zjazdu OZ PP , stanovisko RK OZPP

  8. Rôzne

  9. Záver 

 

 7. zasadnutie RV OZPP 23.3.2017  

Program

     1. Otvorenie

     2. Kontrola uznesení

     3. Aktuálne informácie z rezortu pôdohospodárstva, KOZ SR, JMF

     4. Kolektívne vyjednávanie KZ VS a podnikových  kolektívnych zmlúv

     5. Správa o čerpaní rozpočtu OZ PP za rok 2016 , stanovisko RK OZ PP

     6. Návrh rozpočtu  OZPP na rok 2017 , stanovisko RK OZ PP

     7. Správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP vykonanej za rok 2016

     8. Rôzne                                            

     9. Záver 

 

 

 6. zasadnutie Republikového výboru OZ PP  1. - 2. decembra 2016

 

Program :

  1. Otvorenie

  2. Kontrola uznesení

  3. Správa o plnení programových cieľov a úloh OZPP v čítane aktuálnych    

      informácií z rezortu pôdohospodárstva SR

  4. Informácia z rokovania  VIII. zjazdu KOZ SR      

  5. Správa o čerpaní  rozpočtu OZPP  za I. polrok 2016, stanovisko RK OZPP, 

      informatívna správa o čerpaní rozpočtu OZ PP k 30.9.2016

  6. Návrh rozpočtu  OZPP na rok 2017, stanovisko RK OZPP

  7. Rôzne

 

5. zasadnutie Republikového výboru OZPP dňa 31. 3. 2016

 

Program:

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesení

 3. Aktuálne informácie z rezortu pôdohospodárstva, podiel OZPP na príprave VIII. zjazdu KOZ SR, JMF

 4. Kolektívne vyjednávanie KZ VS a podnikových  kolektívnych zmlúv

 5. Správa o čerpaní rozpočtu OZ PP za rok 2015 , stanovisko RK OZ PP

 6. Návrh rozpočtu  OZPP na rok 2016 , stanovisko RK OZ PP

 7. Správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP vykonanej za rok 2015

 8. Rôzne                                                           

 9. Záver 

 

 

 4. zasadnutie Republikového výboru OZPP,  26. – 27. 11 2015 Trenčianske Teplice

 

Program :

  1. Otvorenie

  2. Kontrola uznesení

  3. Správa o plnení programových cieľov a úloh OZ PP   v čítane aktuálnych    

      informácií z rezortu pôdohospodárstva SR , KOZ SR,  JMF, HSR /tripartita/

  4. Charakteristika vývoja a vízie OZ PP na Slovensku - Návrh zmeny Stanov OZ PP

  5. Správa o čerpaní  rozpočtu OZ PP  za I. polrok 2015, stanovisko RK OZPP, 

      informatívna správa o čerpaní rozpočtu OZ PP k 30.9.2015

  6. Návrh rozpočtu  OZPP na rok 2016 a stanovisko RK OZPP

  7. Rôzne

  8. Záver 

 

3. zasadnutie Republikového výboru OZ PP dňa 27. marca 2015

 

Program:    

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Aktuálne informácie z rezortu pôdohospodárstva, spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2014, OZ PP, KOZ SR, JMF SR

4. Kolektívne vyjednávanie KZ VS a podnikových kolektívnych zmlúv 

5. Správa o čerpaní rozpočtu OZ PP za rok 2014, stanovisko RK OZ PP                                                                                                               

6. Rozpočet OZ PP na rok 2015, stanovisko RK OZ PP

7. Správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2014                                                                                                                                                                               

8. Rôzne

9. Záver

 
 

2. zasadnutie Republikového výboru OZ PP 26. - 27. 11. 2014

 

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Správa o plnení programových cieľov a úloh OZ PP včítane aktuálnych informácií  z rezortu pôdohospodárstva

    SR, KOZ SR, JMF SR, HSR (tripartita)

4. Kolektívne vyjednávanie KZ VS pre verejnú a štátnu správu na rok 2015

5. Správa o čerpaní rozpočtu OZ PP za I. polrok 2014, stanovisko RK OZ PP, informatívna správa o čerpaní

     rozpočtu OZ PP k 30.9. 2014

6. Návrh rozpočtu OZ PP na rok 2015, stanovisko RK OZ PP

7. Rôzne

8. Záver

 

1. zasadnutie   RV OZ PP dňa 26. marca 2014  Žilina

 

Program:                   

  1. Otvorenie               

  2. Kontrola uznesení

  3. Informácia o realizácií prijatých uznesení VI. Zjazdu OZ PP, včítane rozpravy   a diskusných príspevkov delegátov a hostí

  4. Kolektívne vyjednávanie KZ VS a podnikových kolektívnych zmlúv 

  5. Správa o čerpaní rozpočtu OZ PP za rok 2013 , stanovisko RK OZPP                                                                                                                  

  6. Správa o čerpaní rozpočtu  VI. zjazdu OZPP a krajských konferencií                                                                                                                                                                                                                                    

  7. Rozpočet  OZPP na rok 2014 , stanovisko RK OZPP

  8. Smernica OZ PP poskytovania finančných, materiálnych a právnych výhod

   9. Poriadok právnej pomoci OZ PP

 10. Rôzne –Návrh programu rozvoja vidieka SR na obdobie  2014 - 2020         

 11. Záver

 

 

   10. zasadnutie Republikového výboru OZ  konané dňa 29. 11. 2013

                                                                                                                                         

   Program :

  1. Otvorenie

  2. Kontrola uznesení

  3. Správa o čerpaní  rozpočtu OZ PP  za I. polrok 2013, stanovisko RK OZPP, informácia o 

      čerpaní rozpočtu OZ PP k 30.9.2013     

  4. Organizačne zabezpečenie konania VI. zjazdu  OZ PP

  5. Rôzne

  6. Záver 

 

 9. zasadnutie Republikového výboru OZ PP, dňa 21. marca 2013 Žilina

 

Program:    1. Otvorenie

                  2. Kontrola uznesení

                  3. Aktuálne informácie z rezortu pôdohospodárstva, OZPP, KOZ SR a JMF SR

                  4. Kolektívne vyjednávanie KZ VS a podnikových kolektívnych zmlúv 

                  5. Príprava VI. zjazdu OZPP

                  6. Správa o čerpaní rozpočtu OZPP za rok 2012, stanovisko RK                                                                                                              

                  7. Rozpočet  OZPP na rok 2013 návrh rozpočtu VI. zjazdu stanovisko RK OZPP

                  8. Správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2012

                  9. Rôzne