Zasadnutie Revíznej komisie OZPP sa uskutoční dňa 22.11.2018 Žiline.

Zasadnutie Republikového výboru OZPP sa uskutoční dňa 29.11.2018 v Trenčianskych Tepliciach.

VII. zjazd OZPP sa uskutoční 29. - 30. 11. 2018 v Trenčianskych Tepliciach