I. zasadnutie Republikového výboru sa uskutočnilo dňa 28. marca 2019 v Žiline

 

I. zasadnutie Predsedníctva RV sa uskutočnilo dňa 27. marca 2019 v Žiline