Archív článkov

Štatút RHSD

16.06.2012 11:04
Š T A T Ú T odvetvovej Rady hospodárskej a sociálnej dohody   Odvetvová Rada hospodárskej a sociálnej dohody (ďalej len „ORHSD“) je dobrovoľné zoskupenie sociálnych partnerov: 1. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej...

STANOVY OZPP

19.04.2012 10:32
  S T A N O V Y Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku Časť I. P R E A M B U L A Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku je dobrovoľnou, nezávislou, otvorenou, demokratickou odborovou organizáciou, združuje členov predovšetkým...

Kolektívna zmluva na rok 2012

08.03.2012 14:07
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok  2 0 1 2 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctveSlovakia (ZZTSPL Slovakia), Levická 3, 949 01  Nitra zastúpeným Ing. Pavlom Števčíkom a Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva...

Oprávnenia odborových orgánov

20.09.2011 12:20
  Oprávnenia odborových orgánov po novele ZP  (podľa zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov) Zákonník práce a ostatné predpisy   Základné zásady Zákonníka práce Príslušný odborový orgán má právo    na poskytovanie informácií...