Vitajte na stránkach  Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku

 

Vážení návštevníci, vítame Vás na webovej stránke Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku. Chceme Vám poskytnúť informácie o dianí v odborovom zväze z oblasti kolektívneho vyjednávania, sociálneho dialógu v odvetví pôdohospodárstva, a to: poľnohospodárskej prvovýroby, biologických služieb, poľnohospodárskeho školstva, vedy a výskumu. Súčasťou tejto webovej stránky sú aj základne dokumenty OZ PP a dohody.

Oblasť zahraničnej činnosti je zameraná predovšetkým na jednotnú Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, včítane problematiky zamestnanosti, migrácie pracovných síl, pracovných a životných podmienok. Koordinátorom zahraničnej činnosti je naša odborová centrála EFFAT v Bruseli